HTML

A Course in Miracles

Az A COURSE IN MIRACLES című könyv 2003-ban került a kezembe. Ellenállhatatlan késztetést éreztem, hogy lefordítsam és elvégezzem a 365 meditációs gyakorlatot. Ez a folyamat alaposan átalakította az életemet, és azokét is, akik ezen az úton velem tartottak és tartanak. Ezeken az oldalakon azokat a csodákat és gondolatokat szeretném megosztani, amelyeket átélek az úton. Gyere, tarts velem te is! Sarkadi Kriszta

Hozzászólások

  • Sarkadi Kriszta: @padmesue: Kedves Padmesue! Kérlek, írj nekem egy e-mailt a kriszta@igazabolszerelem.hu címre, és... (2011.01.16. 20:25) CSODAKURZUS INDUL FEBRUÁR 20-ÁN
  • Sarkadi Kriszta: @frater: Kedves János! Köszönöm, hogy mindannyiunk nevében megkérdezted az amerikai alapítványt a... (2010.03.11. 21:31) BÉKÉBEN ÉS BIZTONSÁGBAN (4. hét)
  • Aurelia54: Kedves Krisztina! köszönöm válaszod. visszanézve a kapcsolataimra, valóban megtalálható az a pilla... (2009.12.09. 09:32) A SZERELEM CSODÁJA

A legtöbbet azoktól tanulhatunk, akik a legközelebb állnak hozzánk, és ez alól a szerelmünk sem kivétel. Saját élményeim arra ösztönöztek, hogy addig kutassak a Szövegben, amíg meg nem találtam azt a részt, amely a szerelemről, a párkapcsolatokról szól. Ez a 17. fejezet, amelynek a címe: MEGBOCSÁTÁS ÉS A MEGSZENTELT KAPCSOLAT. Az V. alfejezetet olvashatod itt, amelynek a címe: A MEGGYÓGYÍTOTT KAPCSOLAT.

 

1. A megszentelt kapcsolat az e világi életben megjelenő, szent pillanat kifejeződése. Ahogy a megszabadulással kapcsolatban minden, a szent pillanat is egy gyakorlati eszköz, melyet az eredményeiről ismerünk fel. A szent pillanat soha nem vall kudarcot. A hatása mindig érezhető. Ám, ha nincs kifejeződési formája, akkor nem emlékezünk rá. A megszentelt kapcsolat folyamatosan emlékeztet arra a tapasztalatra, amelyben a kapcsolat azzá vált, ami. És, ahogy a szentségtelen kapcsolat a gyűlölet folyamatos himnusza, mely létrehozóját dicsőíti, úgy a megszentelt kapcsolat egy örömteli dal, mely a kapcsolatok Megváltóját magasztalja.

2. A megszentelt kapcsolat – amely egy nagy lépés a valódi világ észlelése felé – tanulás során jön létre. A régi, szentségtelen kapcsolat alakul át, és újul meg. A megszentelt kapcsolat egy nagyszerű tanulási eredmény. Minden szempontból a szentségtelen kapcsolat fordítottját jelenti – ahogy elkezdődik, ahogy fejlődik, és ahogy eléri a célját. Ne nyugtalankodj emiatt; az egyetlen nehéz szakasz a kezdet. Ekkor ugyanis a kapcsolat célja hirtelen átalakul épp az ellenkezőjévé annak, ami eddig volt. Ez az első eredménye annak, hogy felajánljuk a kapcsolatot a Szent Szellemnek azért, hogy azt a saját céljaira használja.

3. A Szent Szellem a meghívást azonnal elfogadja, és haladéktalanul elkezdi láthatóvá tenni a gyakorlati eredményeket, melyek abból származnak, hogy megkértük, lépjen be. Ebben a pillanatban az ő célja felváltja a tiédet. Ez nagyon gyorsan történik, mégis, a kapcsolat látszólag zavarossá, szétesővé, és meglehetősen nyomasztóvá válik. Világos, hogy mi ennek az oka. A kapcsolat a mostani állapotában nincs összhangban a saját céljával, és nyilvánvalóan alkalmatlan a feladatra, amelyet kijelöltek a számára. Szentségtelen állapotában a te célod volt az egyetlen, amely látszólagos értelmet adott neki. Most úgy tűnik, nincs értelme többé. Sok kapcsolat megszakad ezen a ponton, és a régi cél követése egy másik kapcsolatban folytatódik. Mivel, ha a szentségtelen kapcsolat elfogadja céljául a szentséget, soha többé nem lehet az, ami addig volt.

4. Amikor a célok így kicserélődnek, az ego felől érkező kísértés rendkívül erőssé válik. A kapcsolat ugyanis még nem alakult át eléggé ahhoz, hogy korábbi célja már egyáltalán ne legyen vonzó számára, a szerkezetét pedig annak felismerése „fenyegeti”, hogy új céljának betöltésére alkalmatlan. A cél és a kapcsolat struktúrája közötti ellentét annyira nyilvánvaló, hogy nem létezhetnek egyszerre. Ám a cél többé nem változik meg. Rögzült a szentségtelen kapcsolat mélyén, és nincs más út, mint úgy megváltoztatni a kapcsolatot, hogy illeszkedjen a célhoz. Amíg ez a boldog megoldás nem látszik, és nem fogadják el, mint a konfliktusból kivezető egyetlen utat, a kapcsolat meglehetősen feszültnek tűnhet.

5. Nem lenne helyes a célt lassabban átalakítani, mert ez elfedné az ellentétet, és az egónak lenne ideje minden lassú lépést tetszése szerint újraértelmezni. Csak a cél radikális megváltoztatása képes egy teljes váltást létrehozni az elmében arra vonatkozóan, hogy miről szól az egész kapcsolat. Ahogy ez a változás végbemegy, és végül megtörténik, úgy egyre inkább jótékonnyá és örömtelivé válik. Ám az elején az egész helyzetet nagyon bizonytalannak éljük meg. Egy olyan kapcsolat, melyet eredetileg két ember szentségtelen céljaik elérésére hozott létre, hirtelen a szentséget választja céljául. Ahogy ezen új feladat szempontjából tekintenek a kapcsolatukra, elkerülhetetlenül megrémülnek. Meglehetősen szétesettnek láthatják a kapcsolatot. Mégis, az a forma, ahogyan korábban észlelték, többé nem szolgálja a célt, melynek elérésében megegyeztek.

6. Ebben az időszakban van szükség a hitre. Te adtál engedélyt arra, hogy ez a cél megszülessen számodra. Ezt hitedből fakadóan tetted. Ne hagyd el a hitet most, hogy a jutalmai megérkezhetnének. Ha hittél abban, hogy a Szent Szellem ott van és elfogadja a felajánlott kapcsolatot, miért ne hinnél továbbra is abban, hogy készen áll megtisztítani, amit az irányítása alá vont? Higgy a testvéredben egy látszólagos megpróbáltatásokkal teli időszakban. A feladat meghatározott. A kapcsolatotok célja az épelméjűség. Céljának fényében most már látod, hogy egy elmebeteg kapcsolatot tartottál fenn.

7. Ekkor az ego így érvel: helyettesítsd ezt egy másik kapcsolattal; abban működni tudna korábbi célod. Csak akkor szabadulhatsz meg a feszültségtől, ha lecseréled testvéredet. Nem kell teljesen elszakadnotok, ha úgy döntesz. De ahhoz, hogy megőrizd épelméjűségedet, testvéredről alkotott fantáziáid nagy területeit ki kell zárnod. EZT MOST NE HALLD MEG! Legyen hited Őbenne, Aki válaszolt neked. Meghallott téged. Hát válaszában nem volt Ő nagyon is egyértelmű? Most nem vagy teljesen épelméjű. Képes vagy-e tagadni, hogy egy nagyon is világos állítás érkezett Őtőle? Ő most arra kér, hogy még a zavarodottság állapotában is tarts ki a hited mellett. Mivel ez el fog múlni, és meglátod, amint hited igazolása kiemelkedik, hogy ragyogó meggyőződéssé változzon benned. Ne hagyd most el sem Őt, sem testvéredet. Ez a kapcsolat megszenteltként született újjá.

8. Boldogan fogadd el azt, amit nem értesz, és hagyd, hogy elmagyarázzák neked, miközben észreveszed, hogy a kapcsolat célja azon dolgozik, hogy megszenteltté tegye azt. Nagyon sok lehetőséged lesz arra, hogy testvéredet hibáztasd a kapcsolat „kudarcáért”, mivel alkalmanként úgy fog tűnni, hogy nincs semmilyen célja. A hiábavalóság érzése gyakran üldöz majd, és mindazon utakra emlékeztet, amelyeken járva a megelégedettséget kerested, és úgy érezted, hogy meg is találtad. Jusson eszedbe ilyenkor a szenvedés, amit valójában találtál, és ne kezdj el életet lehelni egyre gyöngülő egódba. A kapcsolatod ugyanis nem ért véget. Megmenekült.

9. A megszabadulás módszerei nagyon újak számodra, és úgy véled, utat tévesztettél. A te utad valóban megszűnt, de ne tekints erre veszteségként. Most, újjászületve, gondolj arra, hogy te és a testvéred újrakezdtétek, együtt. Fogd meg a kezét, és sétáljatok végig az úton, amely sokkal ismerősebb, mint amilyennek most hiszed. Hát nem bizonyos, hogy örökké emlékezni fogsz a változatlan célra? Mivel nem mást, hanem Isten célját választottad, amelyből a te valódi szándékod sohasem hiányzott.

10. Döntésed örömteli visszhangjaként az egész Fiúságban a szabadság dala száll. A szent pillanatban sokakkal összekapcsolódtál, és ők is összekapcsolódtak veled. Ne is gondolj arra, hogy döntésed nyugtalanná tehet, mivel Maga Isten áldotta meg megszentelt kapcsolatodat. Csatlakozz az Ő áldásához, és ne tartsd vissza a sajátodat sem. Mivel már semmi másra, csak a te áldásodra van szükség, hogy megláthasd a benne rejlő megszabadulást. Ne ítéld el a megszabadulást, hiszen eljött hozzád. Fogadjátok együtt, hiszen azért érkezett, hogy veled és testvéreddel egy olyan kapcsolatban egyesüljön, amely az egész Fiúság számára áldást hoz.

11. Együtt vállaltátok, hogy kapcsolatotokba meghívjátok a Szent Szellemet. Másképp nem léphetett volna be. Bár azóta talán nagyon sok hibát elkövettél, de annak érdekében is hatalmas erőfeszítéseket tettél, hogy segítsd Őt a munkája elvégzésében. Ő pedig nincs híján az elismerésnek mindazért, amit Őérte tettél. A hibákat pedig egyáltalán nem látja. Te is ilyen hálásan fordulsz testvéredhez? Te is folyamatosan elismered a jó erőfeszítéseket, és elnézed a hibákat? Vagy a hibák látszólagos fényében a nagyrabecsülésed pislákolni kezdett, majd kihunyt? Talán most elkezded őt hibáztatni a kényelmetlen helyzetért, amiben találod magad. És amikor ilyen mértékben hiányzik belőled a köszönet és a hála, képtelen vagy kifejezni a szent pillanatot, és elveszíted vele a kapcsolatot.

12. Bármilyen lenyűgöző is, a pillanat megtapasztalása könnyen feledésbe merül, ha megengeded, hogy az idő körbezárja. Az idő tudatosságában is ragyogónak és kegyelemmel áradónak kell megtartanod, anélkül, hogy az idő elrejtené előled. A pillanat megmarad. De hol vagy te? Amikor köszönetet mondasz a testvérednek, akkor nagyra becsülöd a szent pillanatot, így az eredményei befogadhatóvá és megoszthatóvá válnak. Amikor megtámadod a testvéredet, akkor nem veszíted el a pillanatot, de hatása erőtlenné válik.

13. A szent pillanat megérkezett hozzád, ám talán egy olyan állapotot hoztál létre, amelyben nem tudod használni. Ennek eredményeképpen nem ismered fel, hogy még mindig veled van. És amikor elvágod magad a kifejeződésétől, megtagadod magadtól az előnyeit. Ezt erősíted meg minden alkalommal, amikor megtámadod a testvéredet, mivel ettől magaddal szemben vakká leszel. Amikor éppen megtagadod magadat, lehetetlen felismerned, hogy mi az, ami megadatott neked és elfogadtatott általad.

14. Te, és a testvéred magának az igazságnak a megszentelt jelenlétében álltok együtt. Itt van a cél, veletek együtt. Nem gondolod, hogy maga a cél fogja nagy örömmel összerendezni az eszközöket ahhoz, hogy beteljesülhessen? Az elfogadott feladat és az eszközök jelenlegi állása közötti különbözőség az, amely látszólag szenvedést okoz neked, ám ez a helyzet a Mennyeket boldoggá teszi. Ha a Mennyország rajtad kívül lenne, nem tudnál a boldogságában osztozni. Ám mivel benned rejlik, a boldogság a tiéd is. A feladatban már létrejött az összekapcsolódás, de az eszközöket illetően még fennáll az elkülönültség és a megosztottság. Ám a cél rögzített, szilárd és megváltoztathatatlan, az eszközök pedig hamarosan megérkeznek, mivel a cél bizonyos. És az egész Fiúsággal fogsz osztozni afölött érzett boldogságodban, hogy ez így van.

15. Ahogy elkezded felismerni és elfogadni az ajándékokat, melyeket oly szabadon adsz testvérednek, a szent pillanat hatását is elfogadod, és arra használod majd, hogy kijavítsd hibáidat, és megszabadulj a következményeiktől. És miközben ezt megtanulod, arra is rájössz, hogyan szabadítsd meg az egész Fiúságot, és hogyan ajánld fel boldogan és köszönettel Őneki, Aki téged megszabadított, és Aki kiterjeszti azt általad.

(Fordításomat nyugodtan használd fel és add tovább. Ez esetben kérlek, hogy saját anyagodat egészítsd ki ezzel: Forrás: Sarkadi Krisztina,(www.utacsodakhoz.blog.hu. Köszönöm.)

3 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://utacsodakhoz.blog.hu/api/trackback/id/tr181552725

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Aurelia54 2009.12.08. 14:25:03

Valami erős érzés kerít hatalmába, ahogy olvasom ezt a fejezetet. ismeretlen és idegen kifejezések számomra. valószínű az agyammal akarom felfogni...nem tudom, hova tenni azt, hogy a kapcsolat célja nem azonos az én általam kitalált céllal. igyekszem többször ide visszajönni és elolvasom. már harmadszorra valamit megértettem. köszönöm, áldás

Sarkadi Kriszta · http://igazabolszerelem.hu 2009.12.08. 14:44:51

@Aurelia54: Kedves Aurelia!Köszönöm írásodat, te vagy az első bátor hozzászóló. Amikor szerelmesek leszünk,és létrejön egy kapcsolat, tévesen úgy gondoljuk, hogy mindez szükségleteink kielégítése céljából történik. Így születnek meg a másikkal kapcsolatos kimondott vagy ki nem mondott elvárások. Ám a partnerünk nem azért van ott, hogy a szükségleteinket kielégítse. Egy kapcsolat elsődleges célja természetesen az öröm és a boldogság átélése. Amikor ez átmenetileg megakad, akkor lép be a másodlagos cél, ami pedig a gyógyulás. Meggyógyítása azon érzelmi sebeinknek, melyeket eddigi életünk során begyűjtöttünk. Ha ezt a pillanatot felismerjük, és a kapcsolatunkat felajánljuk az égieknek, segítséget kapunk abban, hogy vélt vagy valós sérelmeinket elengedjük, és megbocsássunk mind önmagunknak, mind a másiknak. A kapcsolat új célja tehát az elfogadás és a megbocsátás - amint ez mnegtörténik, visszatér az öröm és a boldogság. Szeretettel, Sarkadi Kriszta

Aurelia54 2009.12.09. 09:32:19

Kedves Krisztina! köszönöm válaszod. visszanézve a kapcsolataimra, valóban megtalálható az a pillanat... köszönöm.